Z wizytą w Biłgoraju

Biłgoraj kwatery jest jednym z większych i najważniejszych miast województwa lubelskiego. Jest siedzibą powiatu i liczy około 30 tysięcy mieszkańców. Leży około 90 km na południe od Lublina, na pograniczu Roztocza i Równiny Biłgorajskiej – mezoregionu wchodzącego w skład Kotliny Sandomierskiej. Przepływa przez niego kilka małych rzek, z których najważniejszą jest Biała Łada.

Miasto otoczone jest lasami Puszczy Solskiej. Zajmuje powierzchnię ok. 21 kilometrów kwadratowych. Zabudowa miasta jest podzielona na dwie części przez rzekę Białą Ładę. Część zachodnia jest znacznie mniejsza, stanowi ją dzielnica Rożnówka i osiedle Bagienna. Wschodnia natomiast zajmuje zasadniczą część zabudowań miasta – jest rozciągnięta południkowo na długość ok. 5-6 km, obejmuje zasięgiem główne centrum miasta i dzielnice peryferyjne. Jej głównymi arteriami komunikacyjnymi są dwie biegnące równolegle na linii północ-południe ulice – Tadeusza Kościuszki i Długa/Bohaterów Monte Cassino. Przy ul. Kościuszki, mającej ok. 2,5 km długości znajduje się najwięcej obiektów usługowych, handlowych i administracyjnych, m.in. Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, ZUS, Sąd i Prokuratura Rejonowa.


Możliwość komentowania jest wyłączona.