Wypoczynek w Bieszczadach

Bieszczady położone są w południowo – wschodniej części Polski i rozciągają się od Przełęczy Łupkowskiej (664 m) na zachodzie po Przełęcz Użocką (853 m) na wschodzie.

(Jako ciekawostkę należy dodać, iż szczyt Opołonek leży w niedalekiej odległości od Przełęczy Użockiej, jest najdalej wysuniętym miejscem w Polsce na południe.)

Bieszczady leżą w potężnym łuku Karpat, rozcišgniętym równoleżnikowo (z nachyleniem południowo – wschodnim) na przestrzeni ponad 3100 kilometrów od Beskidu Śląskiego (najbardziej na zachód) po dolinę Dunaju (na południowy – wschód).

Większa część południowej granicy Polski oparta jest właśnie na zachodniej części łuku Karpat.

Bieszczady jako całe pasmo górskie dzielą się na trzy „części”: Zachodnie, rozciągające się od Przełęczy Łupkowskiej po Przełęcz Użocką. Jest to jedyna część Bieszczadów położona w granicach Polski, a najwyższym jej szczytem jest jak wiadomo jest Tarnica (1346 m). Środkowe rozciągnięte łukiem od Przełęczy Użockiej po Przełęcz Tucholską. Najwyższy szczyt to Pikuj (1405 m) i jak również wiadomo teren ten leży na terytorium Ukrainy.Wschodnie ciągnące się od Przełęczy Tucholskiej na południowy – wschód.Najwyższy szczyt: Czarna Rzepa (1228 m). Nie muszę chyba dodawać, że również należą do Ukrainy.