Wystawa „W krainie wąwozów”

Wystawa wyjaśnia dlaczego właśnie w rejonie Kazimierza powstała najbardziej zagęszczona sieć wąwozów lessowych w Europie. Płaskowyż Nałęczowski jest jednym z bardziej znanych miejsc występowania wąwozów lessowych, które są głębokimi, wydłużonymi formami dolinnymi, przeważnie suchymi, o stromych, niekiedy urwistych zboczach i wąskim, na ogół nie wyrównanym dnie. Ze względu na trudność zaadoptowania wąwozów pod uprawy rolne porasta je zazwyczaj liściasty las zwany grądem, składający się w dużej mierze z grabów, dębów i lip, o bogatym gatunkowo runie, które wczesną wiosną zakwita łanami białych zawilców i niebieskich przylaszczek. Duże zacienienie i wilgotność, jakie panują w wąwozach dają doskonałe warunki do rozwoju grzybów, porostów oraz mszaków i paprotników. Z kolei korony drzew upodobały sobie liczne gatunki ptaków. Kazimierz Dolny noclegi zaprasza.

Interesujące zabytki w Kazimierzu Dolnym

Kościół Farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła najstarsza świątynia w Kazimierzu Dolnyn początkowo gotycka, potem rozbudowana w stylu „renesansu lubelskiego”

Dzwonnica- zbudowana w drugiej poł. XVIIIw, spłonęła w 1853r. Została odbudowana i obecnie mieści się w niej Muzeum Sztuki Złotniczej

Kościół szpitalny pw. św. Anny. Świątynia murowana, odbudowana w tym miejscu w 1671r.Pod prezbiterium znajdują się krypty z trumnami i ludzkimi szczątkami

Klasztor OO. Reformatów i Sanktuarium p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, ufundowany w 1589r.. W 1627r. przy kościele osiedlili się franciszkanie – reformaci, którzy stopniowo powiększyli świątynię,. W okresieod 1942 do lipca 1944r klasztor zajmowało gestapo, a piwnice zamieniono na więzienie. W 1956r. w klasztorze powstało muzeum. Kościół zachował wystrój pierwotny, z którego na uwagę zasługują: ołtarz główny z 1770r. według projektu arch. Tomasza Hoffmana z obrazem Zwiastowania NMP z 1600r., żelazne drzwi kute z datą 1589, pochodzące z pierwotnego kościoła, drewniana studnia na wirydarzu klasztornym z 1629r.

Synagoga- zbudowana została w drugiej poł XVIII w. w stylu późnobarokowym. Wnętrza synagogi zdobione były bogatą polichromią naścienną i nasklepienną. Po zniszczeniach w czasie II wojny światowej odbudowano ją i przeznaczono na salę kina „Wisła” czynnego do 2003r.. W chwili obecniej w sali modlitw urządzona jest stała ekspozycja o charakterze muzealnym.

Wzgórze zamkowe. Zamek – został posadowiony na surowym korzeniu w pierwszej poł. XIV. Zamek z czasem powiększył się o wieżę mieszkalno-obronną od strony Wisły. Renesansowa rozbudowa zamku nastąpiła za czasów Firlejów – z udziałem słynnego architekta Santi Gucci Fiorentino nie jest to do końca pewne. Zamek został zniszczony w czasie wojen szwedzkich w 1809r. przez wojska austriackie. Obecnie znajdują się tu ruiny zamku.“Baszta”, pochodząca z XIII w.,jest jednym z najstarszych zabytków Kazimierza Dolnego. Założona na rzucie koła o średnicy ok. 10 m, wysokości 20 m i grubości murów dochodzącej w przyziemiu do 4 m.

Zamek w Bochotnicy i wzgórze zamkowe. Przykład obronnej architektury gotyckiej z poł. XIV w.

Kamienice Przybyłowskie – pod św. Mikołajem i św. Krzysztofem. Powstały ok. 1615r. wybudowane przez mieszczan – Mikołaja i Krzysztofa Przybyłów.

Cmentarze żydowskie

Studnie miejskie w centrum Rynku, była niegdyś zdrojem ulicznym. Pod koniec XIX w. otrzymała pompę abisyńską, co ułatwiało czerpanie wody. Dzisiejszy wygląd nadał studni w 1913r. arch. Jan Koszczyc-Witkiewicz, projektując jej drewnianą obudowę i zadaszenie, jak również studni przy ul. Lubelskiej.

Warto również zobaczyć Kazimierz Dolny pensjonaty, Kazimierz Dolny kwatery

Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny to cudowne miasto. Malowniczo położone nad Wisłą
Kazimierz Dolny noclegi to miasto turystyczne, często wybierany przez turystów na weekendowy wypoczynek.

Kazimierz Dolny kwatery to dobrze rozwinięta baza noclegowa dla turystów chcących wygoniei dobrze wypocząć.

W Kazimierz Dolny noclegi  znajdują się cenne zabytki, do najważniejszych należy:
– ruiny zamku z XIV-XVI wieku

– kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja

– kościół św. Anny

-synagoga

– drewniane domy z XVIII i XIX wi

– kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z 1589 r. i klasztor Reformatów z lat 1638-68.

– piękne kamienice przy Rynku: Pod Świętym Mikołajem, Pod Świętym Krzysztofem, kamienica Gdańska, kamienica Biała, kamienica Celejowska

– spichlerze: „Pod Żurawiem”, „Król Kazimierz”, „Pod Wianuszkami” czy „Bliźniak”.