Wczasy w Dzianiszu

Dzianisz noclegi położony jest wzdłuż Potoku Dzianiskiego, „za plecami Gubałówki”, czyli po północnej stronie Pasma Gubałowskiego. Zamieszkuje go ok. 2000 mieszkańców. Nazwa wsi wywodzi się z wołoskiego Dzea-nysz (rzeka w dolinie). Historia wsi liczy obecnie cztery wieki. Początki osady wiążą się z wykarczowaniem terenów leśnych. W 1619 r. Walenty Pietrzykowski otrzymał przywilej lokacyjny od starosty …