Wczasy w Dzianiszu

Dzianisz noclegi położony jest wzdłuż Potoku Dzianiskiego, „za plecami Gubałówki”, czyli po północnej stronie Pasma Gubałowskiego. Zamieszkuje go ok. 2000 mieszkańców.

Nazwa wsi wywodzi się z wołoskiego Dzea-nysz (rzeka w dolinie). Historia wsi liczy obecnie cztery wieki. Początki osady wiążą się z wykarczowaniem terenów leśnych. W 1619 r. Walenty Pietrzykowski otrzymał przywilej lokacyjny od starosty nowotarskiego wraz z pozwoleniem na budowę młyna, folusza i karczmy oraz kościoła. Aż do końca XIX wieku wójtostwo dzianiskie pozostawało we władaniu rodów szlacheckich. Potem włości zaczęly przechodzić w ręce górali. Resztę ziemi i zabudowań sprzedała w roku 1930 rodzinie Tylków córka ostatnich właścicieli.

W dzianiskim dworze, w latach sześćdziesiątych XVIII wieku, z polecenia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przebywali górnicy pracujący w masywie Ornaku. Mieszkał tu też baron Kajetan Borowski – tyran dla miejscowej ludności zwany „diabłem dzianiskim”.