Nidzica

Nidzica, podobnie jak wiele innych miejscowości położonych na Mazurach, ma kilka odmian swojej nazwy i niektóre z nich są do dziś używane. Są to: polski Nibork, niemiecki Neidenburg oraz pruski Nidaspils. Pierwszy obiekt obronny powstał z inicjatywy Krzyżaków w połowie XIII wieku, a na początku grudnia 1381 roku wielki mistrz zakonu Winrich von Kniprode nadał osadzie prawa miejskie. Obecnie powstały w XIV wieku zamek krzyżacki jest największy na Mazurach i adekwatnie stanowi największą atrakcje okolicy. Ciekawym miejscem jest również kościół zbudowany w XIV wieku, kilkukrotnie niestety zniszczony, jednak w 1924 roku ostatecznie odbudowany w pseudorenesansowym stylu. Warto dodać, że w okolicy miasta Nidzica znajduje się wiele jezior oraz rezerwatów przyrody.