Interesujące zabytki w Kazimierzu Dolnym

Kościół Farny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła najstarsza świątynia w Kazimierzu Dolnyn początkowo gotycka, potem rozbudowana w stylu „renesansu lubelskiego”

Dzwonnica- zbudowana w drugiej poł. XVIIIw, spłonęła w 1853r. Została odbudowana i obecnie mieści się w niej Muzeum Sztuki Złotniczej

Kościół szpitalny pw. św. Anny. Świątynia murowana, odbudowana w tym miejscu w 1671r.Pod prezbiterium znajdują się krypty z trumnami i ludzkimi szczątkami

Klasztor OO. Reformatów i Sanktuarium p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, ufundowany w 1589r.. W 1627r. przy kościele osiedlili się franciszkanie – reformaci, którzy stopniowo powiększyli świątynię,. W okresieod 1942 do lipca 1944r klasztor zajmowało gestapo, a piwnice zamieniono na więzienie. W 1956r. w klasztorze powstało muzeum. Kościół zachował wystrój pierwotny, z którego na uwagę zasługują: ołtarz główny z 1770r. według projektu arch. Tomasza Hoffmana z obrazem Zwiastowania NMP z 1600r., żelazne drzwi kute z datą 1589, pochodzące z pierwotnego kościoła, drewniana studnia na wirydarzu klasztornym z 1629r.

Synagoga- zbudowana została w drugiej poł XVIII w. w stylu późnobarokowym. Wnętrza synagogi zdobione były bogatą polichromią naścienną i nasklepienną. Po zniszczeniach w czasie II wojny światowej odbudowano ją i przeznaczono na salę kina „Wisła” czynnego do 2003r.. W chwili obecniej w sali modlitw urządzona jest stała ekspozycja o charakterze muzealnym.

Wzgórze zamkowe. Zamek – został posadowiony na surowym korzeniu w pierwszej poł. XIV. Zamek z czasem powiększył się o wieżę mieszkalno-obronną od strony Wisły. Renesansowa rozbudowa zamku nastąpiła za czasów Firlejów – z udziałem słynnego architekta Santi Gucci Fiorentino nie jest to do końca pewne. Zamek został zniszczony w czasie wojen szwedzkich w 1809r. przez wojska austriackie. Obecnie znajdują się tu ruiny zamku.“Baszta”, pochodząca z XIII w.,jest jednym z najstarszych zabytków Kazimierza Dolnego. Założona na rzucie koła o średnicy ok. 10 m, wysokości 20 m i grubości murów dochodzącej w przyziemiu do 4 m.

Zamek w Bochotnicy i wzgórze zamkowe. Przykład obronnej architektury gotyckiej z poł. XIV w.

Kamienice Przybyłowskie – pod św. Mikołajem i św. Krzysztofem. Powstały ok. 1615r. wybudowane przez mieszczan – Mikołaja i Krzysztofa Przybyłów.

Cmentarze żydowskie

Studnie miejskie w centrum Rynku, była niegdyś zdrojem ulicznym. Pod koniec XIX w. otrzymała pompę abisyńską, co ułatwiało czerpanie wody. Dzisiejszy wygląd nadał studni w 1913r. arch. Jan Koszczyc-Witkiewicz, projektując jej drewnianą obudowę i zadaszenie, jak również studni przy ul. Lubelskiej.

Warto również zobaczyć Kazimierz Dolny pensjonaty, Kazimierz Dolny kwatery