Karkonosze

Karkonosze to najlepiej znane pasmo Sudetów.

Rozwinięta infrastruktura turystyczne sprawia że co roku przybywa coraz większa ilość turystów sieć:

-szlaków turystycznych,

-schronisk górskich,

-stoków narciarskich)

Od stuleci stanowi cel górskich wędrowców i narciarzy.
Piękno, bogactwo osobliwości przyrody, zachwycające panoramy i wyjątkowa atmosfera przyciągają artystów i ludzi wrażliwych na naturalne piękno otoczenia.

Karkonosze ciągną się pasmem o długości 36 km od Przełęczy Szklarskiej  do Bramy Lubawskiej
Główny Grzbiet Karkonoszy – Śląski biegnący od Szklarska Poręba noclegi do Przełęczy pod Śnieżką i Sudetów – Śnieżka (1603 m n. p. m. wzbudzały  zachwyt, podziw i należny górom respekt, stąd Karkonosze nazywano Górami Olbrzymimi.Karkonosze z jednej strony  mają kształt wyraźnego wału o stromo opadających zboczach, a z drugiej strony narastającymi w coraz wyższe grzbiety górskie.

Śnieżka zbudowana jest głównie z metamorficznych hornfelsów, a resztę grzbietu na  budują przeważnie proterozoiczne gnejsyłupki łyszczykowegranitognejsy, z i, zlepieńcami i szarogłazami u podnóża.

Ukształtowanie Karkonosze noclegi jest wynikiem waryscyjskich ruchów górotwórczych sprzed około 300 mln lat, po których nastąpił okres erozji i denudacji. ,  masyw gór został ponownie wydźwignięty w okresie trzeciorzędowej orogenezy alpejskiej. Z powodu  ruchów górotwórczych i  okresów erozji i denudacji Karkonosze uzyskały swoisty wygląd szerokiego grzbietu, z którego wyrastają kopuły szczytów.
Warto zobaczyć Szklarska Poręba noclegi