Nidzica

Nidzica, podobnie jak wiele innych miejscowości położonych na Mazurach, ma kilka odmian swojej nazwy i niektóre z nich są do dziś używane. Są to: polski Nibork, niemiecki Neidenburg oraz pruski Nidaspils. Pierwszy obiekt obronny powstał z inicjatywy Krzyżaków w połowie XIII wieku, a na początku grudnia 1381 roku wielki mistrz zakonu Winrich von Kniprode nadał …