Atrakcje Solina

Solina i Polańczyk jako region turystyczny obok Jeziora Solińskiego i Myczkowieckiego w Bieszczadach. Około 80% powierzchni zajmuje Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu,   cześć Park Krajobrazowy Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy. Uroku dodają okolicy śródleśne zaporowe zbiorniki wodne na Sanie o niezwykle urozmaiconej linii brzegowej. Jezioro Solińskie o pow. 22 km2  oraz Jezioro Myczkowieckie  o pow. 2 km2 . Zbiorniki wodne zasilane są przez rzeki: San i Solinka spływające wraz z licznymi dopływami z terenów źródliskowych.

Duża lesistość terenu o bogatej florze i faunie, rzeki i potoki , a także odkryte widokowe wzniesienia i grzbiety górskie z pięknymi widokami na okolice bieszczadzkich jezior nadają tej gminie niepowtarzalnego uroku.

Solina noclegi należy ona do najbardziej wyjątkowych regionów turystycznych w kraju.

Dodatkowe atrakcje Soliny to

-rezerwaty i pomniki przyrody, oraz parki podworskie z licznymi drzewami pomnikowymi,

-zabytki budownictwa,

-osobliwości geologiczne w postaci oryginalnych skałek piaskowcowych,

-gęsta sieć potoków i strumieni rzek (Sanu, Solinki, Wołkowyjki, Bereźnicy)

-znakomite miejsca do wędkowania.

– rzadko zaludnionych dziś ziem, przyciągają od dawna miłośników wypoczynku, fotografików, malarzy, myśliwych, wędkarzy, poszukujących ciszy i spokoju obserwatorów przyrody a także amatorów rekreacji na trasach turystycznych i w ośrodkach wczasowych.

Turysta znajdzie tu coś miłego i ciekawego dla siebie. Przyciągają akweny obu bieszczadzkich jezior – solińskiego, paralotniarzy – nowe szybowisko lotniarskie na stoku masywu Jawora  w Solinie oraz 2 słynne bieszczadzkie szybowiska górskie w pobliskim Weremieniu i w Bezmiechowej w Górach Słonnych, zaś pragnących wypocząć wczasowiczów – modernizujące się ośrodki wypoczynkowe w Polańczyk noclegi , Solinie, Bukowiec noclegi , Wołkowyi i innych solińskich miejscowościach.