Atrakcje miejscowości Poręba Wielka

Poręba Wielka noclegi ma doskonałe położenie pośród gór, z dala od węzłów komunikacyjnych, ośrodków przemysłowych, w izolacji od innych miejscowości, wciśnięta w Gorce dosyć szeroką, przez co słoneczną, doliną potoku Poręba.

noclegi Poręba Wielka, za sprawą izolacji od innych miejscowości, ma świetny mikroklimat i stanowi dogodną bazę wypadową dla turystyki. Można tu uprawiać turystykę konną i narciarską, pieszą i rowerową. Dla turystyki pieszej wyznaczono 66,5km szlaków turystycznych, dla rowerowej 57,7km, a dla konnej 58,9km tras. Te ostatnie przebiegają głównie drogami stokowymi (tzw. „stokówki”). Dla zainteresowanych walorami przyrodniczymi i historycznymi w GPN wyznaczono 9 ścieżek edukacyjno-przyrodniczych (w rejonie Poręby 4).
Doskonałym miejscem, do uprawiania paralotniarstwa jest w Koninkach polana Jaworzyna Porębska oraz w sąsiedniej wiosce Podobin -góra Spyrkowa i Witów. Miejsca te znają spadolotniarze z całej Polski.

Wielką atrakcją jest występujący w granicach miejscowości Poręba Wielka pokoje gościnne, rezerwat przyrody im. Władysława Orkana o charakterze pierwotnej puszczy oraz Gorczański Park Narodowy, który w Porębie Wielkiej ma swoją siedzibę. Park obejmuje ochroną pozostałości Puszczy Karpackiej. Lasy zajmują w GPN 95% powierzchni, a 5% to charakterystyczne dla Gorców polany, z których roztaczają się niezapomniane widoki na wszystkie sąsiednie pasma górskie. Zachwycali się nimi turyści już dwa wieki temu. Ze względu na duże kompleksy leśne spotkać tu można wiele rzadkich chronionych zwierząt, wśród nich ssaki: borsuki, wilki, rysie, niedźwiedzie, wydry, nietoperze. Poręba Wielka domki Obszar GPN został włączony do sieci „NATURA 2000”, gdyż w okolicy gnieździ się wiele rzadkich gatunków ptaków (około 100 gat.), z których najciekawsze to: orzeł przedni, puchacz, bociany czarny i biały, głuszec, cietrzew, dzięcioły czarny i zielony, puszczyk uralski. Symbolem GPN jest salamandra, którą można spotkać najczęściej po opadach deszczu w pobliżu strumieni na terenie całej miejscowości. Na szczególną uwagę zasługują występujące na terenie GPN rośliny alpejskie i subalpejskie. Na terenie zabytkowego Parku Wodzickich [link] znajdują się dwa największe wiązy w Polsce : „Łokietka” i „Chłosty”, a przy czarnym szlaku z Koniny na Kudłoń rosną jedne z największych jodeł w Polsce o obwodzie ponad 3,5 m.
Narciarstwo: Na stokach Tobołowa w Koninkach utworzono wyciągi narciarskie: 3 talerzykowe i kolejka krzesełkowa. Poręba Wielka agroturystyka
Szałasy: Na uwagę zasługują nierozłącznie związane z tutejszym krajobrazem szałasy. W całym GPN jest ich 46 z czego 12 uznano za zabytkowe. Jedne z ciekawszych znajdują się na polanach Mostownica, Podmostownica, Kopa, Hala Turbacz i Turbaczyk. Szałasy świadczą o intensywnej przed laty, a obecnie powracającej dzięki staraniom GPN, działalności pasterskiej w Gorcach.